Hoe tolerant is Nederland?

Binnenkort in HvS

Nederland staat bekend als een tolerant land. Uit onderzoek is gebleken dat veel Nederlanders zichzelf tolerant vinden. Tegelijk staat tolerantie in onze dagen sterk onder druk door de grote toestroom van vluchtelingen naar West-Europa, Velen maken zich zorgen over deze grote toestroom van mensen uit andere culturen, met andere religies, andere waarden en normen. Er ontstaat een spanningsveld tussen bevolkingsgroepen, culturen en religies. Geloven we nog wel langer in een multiculturele samenleving? In elk geval is tolerantie geen vanzelfsprekendheid meer in onze samenleving.
Over tolerantie bestaan een hoop misverstanden, aldus pastor Victor Bulthuis, oud-pastoor van Lumen Christi en thans parochievicaris in de Benedictusparochie in de Betuwe. Hij vindt het hoog tijd dat we tolerantie tegen het licht houden en een antwoord vinden op de vraag: Wat is tolerantie nu eigenlijk? Hoe noodzakelijk is ze? Hoe verhoudt ze zich tot de vrijheid van meningsuiting en godsdienst? Maar ook waar liggen de grenzen? Gedachten van denkers uit heden en verleden, maar ook actuele voorbeelden zullen de revue passeren. Een hoogst interessant onderwerp in een spannende tijd!

Wanneer: dinsdag 27 oktober a.s.

Waar: Huis van spiritualiteit, Oostwal 24, Ootmarsum, Aanvang: 19.30 uur.

Kosten: € 5,00 ( inclusief koffie/thee)

Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of onder Tel. 0541-353551