Iconen zijn afbeeldingen van Christus, Maria of andere heiligen, geschilderd op houten panelen. Ze hebben een belangrijke plek in de liturgie en spiritualiteit van de Oosters Orthodoxe Kerken.

Iconen zijn als het ware vensters op de eeuwigheid, ze laten je een stukje van de Hemel, van Gods koninkrijk zien. Ze verbinden je met de onzichtbare wereld, met god en zijn heerlijkheid. In de Oosterse liturgie worden ze niet aanbeden, maar geëerd. Dan doen gelovigen door ze te kussen, ervoor te buigen of een kaarsje op te steken. De laatste jaren zijn iconen ook steeds populairder geworden in het westen. Iconen schilderen is een spirituele activiteit, die begint met een gebed. Het is Gods hand die het schilderen, volgens een vaststaand patroon, begeleidt. Daarom worden iconen ook niet gesigneerd.

Zondag 14 december zijn de twaalf iconen gewijd die de deelnemers de afgelopen maanden hebben geschilderd in het Huis van spiritualiteit. De wijding gebeurde in de oecumenische vesperviering in de H.H.Simon en Judas Kerk te Ootmarsum.