Leo Fijen sprak over: Hoe gaan wij om het onze doden

Op woensdagavond 29 oktober waren ruim 160 belangstellenden uit de parochie Lumen Christi en omgeving naar het Huis van Spiritualiteit in de voormalige kloosterkapel Maria Ad Fontes in Ootmarsum gekomen om te luisteren naar een lezing van RKK –directeur Leo Fijen over hoe wij omgaan met onze doden.

Leo Feijen

Leo Feijen

Een lezing op weg naar Allerheiligen en Allerzielen, waarbij de katholieke geloofsgemeenschap wereldwijd haar dierbare overledenen gedenkt. In de overvolle zaal ontving Leo Fijen een heel aandachtig gehoor. Hij vertelde uit eigen ervaring met de dood en het sterven van mensen, zowel uit zijn werk als presentator in het RKK t.v. programma Kruispunt, alsmede over de dood van zijn ouders.

Op indrukwekkende wijze gaf hij aan hoe dicht leven en dood bij elkaar liggen en hoe moeilijk wij als levenden soms signalen over een naderend levenseinde niet oppikken. Ieder voelde in deze ervaringen iets oplichten over zijn/haar eigen ervaringen met het sterven en de dood en werd aan het eind van de avond in de gelegenheid gesteld dit te delen met de aanwezigen.

Een boeiende avond die uitstekend paste bij de voorbereiding op Allerzielen, 2 november.