Pieter Omtzigt in Huis van Spiritualiteit

In een volle kloosterkapel opende Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt het derde seizoen met de lezing “de Spiritualiteit van een politicus”. In zijn betoog gaf hij aan dat zijn leven is gebaseerd op het katholieke geloof met de bijbehorende normen en waarden en de opvoeding die hij van thuis heeft meegekregen. Dit probeert hij in zijn dagelijks leven als politicus mee te nemen in zijn werk. Hij ergerde zich eraan dat men tegenwoordig in deze individualiserende samenleving het geloof, waaraan de waarden en normen van onze rechtsstaat aan ten grondslag liggen en nauw verweven zijn, nauwelijks nog een issue zijn waarover gesproken mag worden. Mensen weten niet meer waar ze vandaan komen, leven in een leegte, lopen mee met wat er “hot” is, durven nauwelijks meer tot fundamentele discussies over waarden en normen te komen waar wij als Nederland voor staan. Ook in het politieke debat gaat alle aandacht uit naar incidenten die zich afspelen in de wereld, er is nauwelijks aandacht voor fundamentele zaken en discussies: zoals: waar staan wij voor, welke samenleving willen we zijn, waar willen we naar toe. Zo is er ook nauwelijks aandacht voor het fundamentele vraagstuk van de vluchtelingen, kunnen we niet tot een samenhangend beleid komen en lopen we van incident naar incident. Pieter noemde voor hem drie belangrijke aandachtspunten: het gezin, goed onderwijs en de geloofsvervolging in met name Turkije en het Midden Oosten. Hij vindt van fundamenteel belang dat het gezin als hoeksteen van de samenleving weer opnieuw aandacht en bescherming krijgt, ook financieel, dat kinderen waarden en normen bijgebracht worden en er in het onderwijs niet alleen aandacht is voor technische schoolvakken, maar ook voor cultuur, filosofie en ethiek, die de leerlingen en studenten de mogelijkheid geven zich breed te ontwikkelen op een stevige basis. Zeer betrokken voelde hij zich bij de christenvervolging in het Oosten, pleitte hij voor godsdienstvrijheid over en weer en wijst hij directe inmenging van orthodoxe moslims vanuit het buitenland in Nederlandse moskeeën af. Mensen die hier wonen moeten ook voldoen aan het waarden en normenpatroon dat wij hoog houden. Na de pauze ging de zaal in gesprek met Pieter over deze actuele thema’s. De avond werd verder gevuld met prachtig gezongen liederen van het koor Cantabilé uit Denekamp onder leiding van Herman Koops. De aanwezigen konden terugzien op een inspirerende avond met een bewogen politicus en prachtige, inspirerende muziek.