Wandelen met het Huis van Spiritualiteit op de grens van Oud en Nieuw

Wat wil je meenemen het nieuwe jaar in, wat wil je mee laten voeren met de wind… en teruggeven aan de schepping?

Met deze opdracht gingen twintig wandelaars onder leiding van Karel Tijhuis, maandagmiddag 29 december j.l. op pad in Hezingen, op de grens tussen Nederland en Duitsland. Een prachtige middagwandeling in het Springendal, met warme stralen van de winterzon in een licht winters landschap. Tijdens de wandeling werden op diverse plekken korte, inspirerende  teksten voorgelezen van o.a. Wubbo Ockels, Jezus van Nazareth, Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Teksten over de schepping, onze omgang met de aarde en met onze medemens, die aanzetten tot bezinning en de deelnemers ook persoonlijk raakten. Gezelligheid, stilte en bezinning wisselde elkaar af, waarbij men de zorgen en gedachte probeerde los te laten. Boven op de toren van de Lönsberg, net over de grens in Duitsland werden de wandelaars uitgenodigd datgene wat ze los wilden laten, te laten meevoeren met de wind. In de pauze met warme chocolademelk en Glühwein werd in een vers gebakken nieuwjaarsrolletje de wensen voor het nieuwe jaar ontrold. De wandeling werd afgesloten met een broodmaaltijd op de pastorie te Ootmarsum, waarbij teruggeblikt werd op een succesvolle activiteit. Met de gedachte: “Wees zelf de verandering, die je in deze wereld wil zien gebeuren” gingen de deelnemers huiswaarts, vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet!

Iconenwijding 14 december 2014

Iconen zijn afbeeldingen van Christus, Maria of andere heiligen, geschilderd op houten panelen. Ze hebben een belangrijke plek in de liturgie en spiritualiteit van de Oosters Orthodoxe Kerken.

Iconen zijn als het ware vensters op de eeuwigheid, ze laten je een stukje van de Hemel, van Gods koninkrijk zien. Ze verbinden je met de onzichtbare wereld, met god en zijn heerlijkheid. In de Oosterse liturgie worden ze niet aanbeden, maar geëerd. Dan doen gelovigen door ze te kussen, ervoor te buigen of een kaarsje op te steken. De laatste jaren zijn iconen ook steeds populairder geworden in het westen. Iconen schilderen is een spirituele activiteit, die begint met een gebed. Het is Gods hand die het schilderen, volgens een vaststaand patroon, begeleidt. Daarom worden iconen ook niet gesigneerd.

Zondag 14 december zijn de twaalf iconen gewijd die de deelnemers de afgelopen maanden hebben geschilderd in het Huis van spiritualiteit. De wijding gebeurde in de oecumenische vesperviering in de H.H.Simon en Judas Kerk te Ootmarsum.

Collegetour

Op dinsdagavond 9 december was oud-wielrenner Hennie Kuiper te gast in ons Huis van Spiritualiteit te Ootmarsum.

Onder de belangstelling van veertig belangstellenden vond er een interessant gesprek, over en weer plaats in de collegetour avond onder leiding van Ton Huttenhuis.

Door de vragen die gesteld werden, ging Hennie in op de persoon achter de bekende wielrenner.

Hennie Kuiper

Hennie Kuiper

Hij vertelde over zijn jeugd, het feit dat hij door een blokkade op de lagere school was gaan stotteren en juist door de sport wilde bewijzen dat hij ook tot iets in staat was.

Met veel doorzettingsvermogen, hard werken en een goede motivatie wist hij tot de top van deze sport door te dringen.

Hij vertelde diverse anekdotes die zich afspeelden achter de schermen, maar ook serieuze zaken kwamen aan het licht, b.v. hoe ga je om met een ploeggenoot, die tijdens de Tour de France plotseling sterft!

Hij vertelde ook dat zijn geloof heel belangrijk is geweest en hem vertrouwen heeft gegeven om zover te kunnen komen.

Hoewel hij door de jaren heen anders in het geloof is gaan staan, betekent het nog steeds veel voor hem.

Door de verhalen heen lichtten steeds flarden van spiritualiteit op, die verwezen naar Hennie’ s krachtbron.

Duidelijk werd dat, om te presteren in de topsport, meer nodig is dan fysieke kracht en talenten, het geloof kan je daarin ook mogelijkheden bieden om in je zelf te geloven en jezelf te overtreffen.

Kortom een boeiende en inspirerende avond, met een wielerzoon uit onze parochie Lumen Christi!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Leo Fijen: Hoe gaan wij om het onze doden?

Leo Fijen sprak over: Hoe gaan wij om het onze doden

Op woensdagavond 29 oktober waren ruim 160 belangstellenden uit de parochie Lumen Christi en omgeving naar het Huis van Spiritualiteit in de voormalige kloosterkapel Maria Ad Fontes in Ootmarsum gekomen om te luisteren naar een lezing van RKK –directeur Leo Fijen over hoe wij omgaan met onze doden.

Leo Feijen

Leo Feijen

Een lezing op weg naar Allerheiligen en Allerzielen, waarbij de katholieke geloofsgemeenschap wereldwijd haar dierbare overledenen gedenkt. In de overvolle zaal ontving Leo Fijen een heel aandachtig gehoor. Hij vertelde uit eigen ervaring met de dood en het sterven van mensen, zowel uit zijn werk als presentator in het RKK t.v. programma Kruispunt, alsmede over de dood van zijn ouders.

Op indrukwekkende wijze gaf hij aan hoe dicht leven en dood bij elkaar liggen en hoe moeilijk wij als levenden soms signalen over een naderend levenseinde niet oppikken. Ieder voelde in deze ervaringen iets oplichten over zijn/haar eigen ervaringen met het sterven en de dood en werd aan het eind van de avond in de gelegenheid gesteld dit te delen met de aanwezigen.

Een boeiende avond die uitstekend paste bij de voorbereiding op Allerzielen, 2 november.

Lezing over iconen in de Oosterse liturgie

De eerste echte activiteit in ons Huis van Spiritualiteit  was op dinsdag 9 september

Pastor paul Brenninkmeijer hield een lezing over de achtergrond en betekenis van iconen in de Oosterse liturgie. Hij vertelde op inspirerende wijze over de symboliek van de iconen.

Begin cursus iconen schilderen 24 september 2014

Een groot aantal mensen doet mee aan de lessen iconen schilderen. De lessen zijn begonnen op 24 september 2014. Er is een les op de woensdagmiddag en een les op de woensdagavond.

Opening 5 september 2014

Opening Huis van Spiritualiteit

Opening Huis van Spiritualiteit

Vrijdag 5 september vond onder grote belangstelling de opening plaats van het Huis van Spiritualiteit van onze parochie Lumen Christi. De Harmonie Caecilia gaf een extra feestelijk tintje aan de opening. Leo Fijen opende het huis van Spiritualiteit door het knippen van het wit/gele tint onder de boog. De boog, naar goed twents gebruik gemaakt door de buurt.

Jan kerkhof Jonkman begroette ons allen en gaf een korte impressie hoe het aanbod tot stand is gekomen en met dank aan de vele mensen die een bijdrage geleverd hebben, speciale dank aan de beheerder en de grote groep gastvrouwen. Daarop nodigde hij het Spirit Team uit om gezamenlijk de grote kaars aan te steken. De kaars die zal branden bij elke activiteit. Ook was er gelegenheid voor de bezoekers om zelf een kaarsje aan te steken bij Maria.
Leo Fijen maakte met zijn lezing “Op zoek naar de schat in jezelf” grote indruk. Hij maakte in zijn lezing de spiritualiteit vergelijkbaar met een huis in je hart. Het koor Orfeo versterkte met hun zang het bijzondere gevoel van deze avond.
Onder deskundige leiding van Ton Huttenhuis was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Leo Fijen.

Karel Tijhuis, lid van het Spirit Team, liep het aanbod door en de mogelijkheid tot het intekenen voor de diverse activiteiten.
Onder het genot van een drankje kwam er een eind aan deze bijzondere avond.

Klik hier voor foto’s