Wat wil je meenemen het nieuwe jaar in, wat wil je mee laten voeren met de wind… en teruggeven aan de schepping?

Met deze opdracht gingen twintig wandelaars onder leiding van Karel Tijhuis, maandagmiddag 29 december j.l. op pad in Hezingen, op de grens tussen Nederland en Duitsland. Een prachtige middagwandeling in het Springendal, met warme stralen van de winterzon in een licht winters landschap. Tijdens de wandeling werden op diverse plekken korte, inspirerende  teksten voorgelezen van o.a. Wubbo Ockels, Jezus van Nazareth, Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Teksten over de schepping, onze omgang met de aarde en met onze medemens, die aanzetten tot bezinning en de deelnemers ook persoonlijk raakten. Gezelligheid, stilte en bezinning wisselde elkaar af, waarbij men de zorgen en gedachte probeerde los te laten. Boven op de toren van de Lönsberg, net over de grens in Duitsland werden de wandelaars uitgenodigd datgene wat ze los wilden laten, te laten meevoeren met de wind. In de pauze met warme chocolademelk en Glühwein werd in een vers gebakken nieuwjaarsrolletje de wensen voor het nieuwe jaar ontrold. De wandeling werd afgesloten met een broodmaaltijd op de pastorie te Ootmarsum, waarbij teruggeblikt werd op een succesvolle activiteit. Met de gedachte: “Wees zelf de verandering, die je in deze wereld wil zien gebeuren” gingen de deelnemers huiswaarts, vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet!