Huis van Spiritualiteit

Zie het als een “huis van ontmoeting”. Ieder mens leeft op een bepaalde manier, heeft zijn eigen idealen en heeft zo zijn eigen vragen over het leven.
We geloven, maar we hebben steeds meer de behoefte aan een eigen invulling daarvan.
We willen niet meer dat men van bovenaf aangeeft, hoe het moet, maar hecht heel sterk aan een eigen invulling.
Wat houdt mij bezig in dit leven, dat ik op een bepaalde manier leef.
Over die vragen gaan we het in het Huis van Spiritualiteit hebben, maar dan op vele manieren, door middel van vele onderwerpen en dan op verschillende manieren. Creatief, sportief, kunstzinnig, cultureel.
Zie ons aanbod als een gevarieerd aanbod van vormen van geloofscommunicatie en dan niet alleen vanuit de rooms-katholieke geloofsovertuiging.

 

Iedereen is van harte welkom

Evt. foto van het hele team

De leden van het Spirit Team

Pastor Ingrid Schraven

Karel Tijhuis

Coen Hamers

Lianne Oortmann