Openingslezing Huis van Spiritualiteit Maria in de beeldende kunst

Op donderdag 7 september a.s. houdt mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht, de openingslezing in het Huis van Spiritualiteit over Maria in de beeldende kunst. Al eeuwenlang zijn kunstenaars gefascineerd geweest door de persoon Maria, de moeder van Jezus. Zij...

Huis van Spiritualiteit nu in Klooster Noord Deurningen

De activiteiten van het Huis van Spiritualiteit vinden nu voornamelijk plaats vanuit het klooster van de Zusters Franciscanessen te Noord Deurningen. Drie jaar lang mochten we onze thuisbasis vinden in het voormalige klooster van de zusters O.L. Vrouw van Amersfoort...