Een aantal maanden geleden heeft het pastoresteam in samenwerking met het Spiritteam (Huis van Spiritualiteit) gedacht om aan de komst van de Mariapassie een Mariaweek te verbinden. Met dank aan de geloofsgemeenschap van Ootmarsum waar de jaarlijkse Maria Lichtmisviering en de Mariapassie plaats vonden en de Zusters van Denekamp voor het gebruik van de zalen is het een week geworden waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken. Marian Oude Elberink schreef een terugblik dat we u niet willen onthouden.
Zaterdag 2 februari vond er een workshop plaats op initiatief van het Huis van Spiritualiteit in Huize Elisabeth in Noord Deurningen o.l.v. Kim Grote Punt en Betsie Eppink. Met enthousiasme werd er door een grote groep gewerkt aan een afbeelding van Maria, door haar te schilderen of te beeldhouwen. Het is verrassend om te zien hoe ieder de persoonlijke beleving bij haar beeld, uitdrukking heeft kunnen geven.
Maandag 4 februari was de Maria Lichtmisviering in de kapel van het voormalige klooster in Ootmarsum, waarin naast de kaarsenwijding, ook de Blasiuszegen gegeven werd. Het Herenkoor verzorgde op passende wijze de zang in de volle kapel. Vele parochianen waren aanwezig in deze sfeervolle viering waarin de woorden van het openingslied ieder keer weer veel indruk maken, omdat ze zo prachtig weergeven wat er ooit plaatsvond: “Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt, van wie zijn voorgegaan. Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn”.
Woensdag 6 februari stond Maria van uit de bijbel centraal. Pastor Kerkhof Jonkman liet de aanwezigen met ‘nieuwe” ogen kijken naar de betekenis van de bijbelteksten over Maria. Een boeiende avond die plaatsvond in huize Elisabeth in Noord Deurningen en door het Huis van Spiritualiteit georganiseerd was. De avond vloog voorbij.
Zaterdag 9 februari was de uitvoering van de Maria Passie in Ootmarsum. Een muzikaal theater met hedendaagse popmuziek waarin het leven van Maria voor het voetlicht werd gebracht en een koppeling plaatsvond met de huidige tijd. De sfeer in de kerk groeide met ieder lied en voordracht die plaatsvond. Buitengewoon was het, hoe met zo weinig middelen – slechts wat blokken en een blauwe sluier- de 27 acteurs/actrices vorm gaven aan de voorstelling en emoties losmaakten. Een volle kerk met bewogen en enthousiaste mensen was een prachtige afsluiting van deze speciale Maria week.